„Wszystko powinno być uczynione tak prostym jak to tylko możliwe, lecz nie prostszym”
Albert Einstein